OPTIONAL AFERENT ARIEI CURRICULARE "ARTE" LA CLASELE PRIMARE

In jos

OPTIONAL AFERENT ARIEI CURRICULARE "ARTE" LA CLASELE PRIMARE

Mesaj  KQQ la data de Vin 23 Oct 2009 - 0:33

In prezent, predarea muzicii si a desenului - ca discipline aferente truchiului comun - nu este posibil la clasele I-IV; ISJ Cluj a trimis, in 05.03.2009 o notificare in acest sens. Ce se intampla, insa, cu optionalele? Au acelasi regim ca orice optional sau sunt supuse unor restrictii?

Precizez faptul ca notificarea ISJ din 05.03.2009 este, de fapt, preluarea trunchiata a unui document pe care google il atribuie ISJ Harghita, dar care se gaseste pe forumul educational. Actul normativ - care nu are nici numar, nici data, deci nu stiu cat e de valabil - specifica, intr-adevar, ca, in conditii normale, la clasele I-IV nu se pot preda alte discipline afara de sport, religie si limbi, insa ofera posibilitatea predarii altor discipline (afara de cele 3 amintite deja) si a altor optionale daca:
-se aduce o justificare serioasa
-existA acordul ISJ

Uitati-va aici. pe de o parte se spune asta:

Predarea disciplinei artă/muzică în clase primare NU ESTE posibilă decât în clase primare cu învăţământ integrat de artă şi muzică, aprobate în planul de şcolarizare ! În clase primare „clasice” aceste discipline se ţin de învăţători !

dar, pe de alta parte:

Dacă există cazuri speciale , când se doreşte ţinerea în clase primare şi a altor discipline decît cele specificate la pct.a) sau a disciplinelor opţionale de către profesori calificaţi, este nevoie pentru fiecare caz în parte de o justificare solidă şi aprobarea ISJ !

Ar trebui clarificat de unde a aparut pe internet documentul, preluat trunchiat de ISJ Cluj si semnat atat de inspectorul scolar general de atunci, cat si de reprezentanta SLIPC!! De ce nu are numar sau macar, data emiterii?? Formatul documentului era, inainte, doc; acum e zipat.

KQQ

Mesaje : 22
Data de înscriere : 02/05/2009

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: OPTIONAL AFERENT ARIEI CURRICULARE "ARTE" LA CLASELE PRIMARE

Mesaj  liviumarianpop la data de Lun 26 Oct 2009 - 19:52

faceti un memori catre sindicatul judetean pentru a semnala acest aspect
avatar
liviumarianpop
Admin

Mesaje : 1008
Data de înscriere : 29/11/2008
Varsta : 44
Localizare : Baia Mare Bucuresti

Vezi profilul utilizatorului http://liviumarianpop.forumgratuit.ro

Sus In jos

Re: OPTIONAL AFERENT ARIEI CURRICULARE "ARTE" LA CLASELE PRIMARE

Mesaj  KQQ la data de Lun 26 Oct 2009 - 23:48

În data de 08.05.2009 am fost, personal, la doamna Cojocaru şi i-am semnalat aspectul respectiv. Chiar am pus-o să se uite pe documentul care circulă pe internet. A văzut şi dânsa că sunt inadvertenţe. Ca să vedeţi exact despre ce e vorba, postez versiunea HTML a fisierului respectiv. Evidenţierile îmi aparţinPRECIZĂRI

cu privire la aplicarea unor prevederi din OMEdCT nr. 1350 / 2007 şi

cu privire la aplicarea articolelor 43, 44 şi 45 din legea nr. 128 / 1997

( statutul pers.did. cu modificările şi completările ulterioare )

1. art.43 – norma didactică de predare-învăţare ;

“Norma didactica de predare-invatare, .... reprezintă nr.de ore corespunzătoare activ.prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) şi se stabileşte după cum urmează:

a) un post de educatoare (institutoare) pentru fiecare grupa de preşcolari .....

b) un post de invatator (institutor) pentru fiecare clasa din învăţământul primar ...............”

Insistăm asupra acestui aspect pentru că la un moment dat a apărut o lege prin care s-au stabilit nişte ore/săptămână concrete la învăţători şi educatoare, dar ea a fost respinsă la curtea constitu-ţională cu decizia nr. 666 / 2007 ! Adică norma educatoarelor/învăţătorilor NU SE STABILEŞTE într-un număr FIX de ore pe săptămână ( ca la profesori ), ci depinde de numărul CONCRET de ore stabilite în funcţie de planul cadru aprobat pentru învăţământul preşcolar respectiv primar.

IMPORTANT ! tarifele prezentate în OMEdCT nr 1350 / 2007 de 1/80 la învăţători-institutori înv.primar respectiv 1/100 la educatoare şi institutori înv.preşcolar NU ÎNSEAMNĂ ÎN MOD AUTOMAT ( PRIN DEDUCŢIE) ŞI “NORME” DE 20 ORE/SĂPT. RESPECTIV 25 ORE/SĂPT., ELE SUNT DOAR TARIFE DE CALCUL PENTRU PLATA-CU-ORA , ŞI ATÂT !

În mod analog, tarifele prezentate în OMEdCT nr 1350 / 2007 de 1/72 la învăţători-institutori

înv.primar cu grad I+peste 25-ani respectiv 1/92 la educatoare şi institutori înv.preşcolar cu grad I şi peste 25-ani NU ÎNSEAMNĂ NICI ELE “NORME” DE 18 ORE/SĂPT. RESPECTIV 23 ORE /SĂPT. , ELE SUNT DOAR TARIFE DE CALCUL PENTRU PLATA-CU-ORA pentru învăţătorii şi educatoarele cu grad I şi peste 25 ani vechime în învăţământ.

2. art. 44 alin. 2.1 – învăţătorii care predau în limba minorităţilor :

„Invatatorii/institutorii care predau în învăţământul primar din şcolile cu predare în limba minorităţilor naţionale au aceeaşi norma didactica prevăzută în planurile de învăţământ pentru şcolile cu limba de predare romana. Pentru orele efectuate în plus fata de norma, aceştia sunt remuneraţi prin plata cu ora.”

Deoarece predarea se face în limba minorităţii , orele „efectuate în plus” sunt – logic – orele de limba română, adică aceste ore vor fi plătite în sistem plata-cu-ora.

OBSERVAŢII :

1. În conf. Cu planurile-cadru, în toate clasele din ciclul primar ( clasele I,II,II şi IV ) sunt exact 4 ore de lb.română pe săptămână , aceste ore vor fi plătite prin plata cu ora !
2. Pentru calculul drepturilor salariale se va folosi tariful de 1 / 80 lunar respectiv 1 / 72 lunar în cazul învăţătorilor cu grad I şi cu peste 25-ani de vechime.
3. La salarizare se vor ţine cont de numărul concret de ore de lb.română ţinute în luna respec-tivă , şi la acest număr se aplică 1/80 respectiv 1/72 !! Deoarece este vorba de „plata-cu-ora”, rezultă clar acest lucru, cât şi faptul că în timpul concediului nu se pot plăti nimic.
4. În cazul – foarte rar – când un învăţător este şi director ( sau adjunct ), ea/el având degrevare de normă, adică fără predare efectivă în clase primare, nu se poate aplica acest articol.
5. Cele de mai sus (inclusiv calculul drepturilor) pot fi aplicate de la 1.sept.2007 în cazul învăţătorilor calificaţi şi de la 17.sept.2007. în cazul învăţătorilor necalificaţi / pensionari-calificaţi.
6. Calculul drepturilor – aşa cum le-am precizat la pct. a) – se aplică şi în cazul învăţătorilor care predau în lb.minorităţii şi cu unele discipline predate de profesori calificaţi ( educaţie fizică, religie şi limbi străine ).3. art. 44-alin.(3) limbi străine în preşcolar şi primar, art.44-alin.4.1+4.2 educaţie fizică în primar şi art.136-alin.(1) predarea religiei în clase primare :

„ Art.44-(3) În învăţământul preşcolar şi primar, orele de limbi străine, prevăzute în planurile de învăţământ, nu se includ în norma educatoarei, a invatatorului sau a institutorului. Aceste ore pot fi predate de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora, sau prin plata cu ora ori prin cumul.

Art.44-(4.1) În învăţământul primar, orele de educaţie fizica prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora sau prin plata cu ora ori cu cumul.

(4.2) În situaţia în care predarea orelor de educaţie fizica nu se poate face de profesor cu studii de specialitate, acestea sunt predate de invatatorul/institutorul clasei.

Art.136.

(1) Disciplina "Religie" poate fi predată numai de personal abilitat, în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cultele religioase recunoscute oficial de stat.”

OBSERVAŢII :

1. Disciplinele care pot fi predate în clase primare de către profesori calificaţi sunt : educaţia fizică, religia şi limbile străine. Nimic mai mult !
2. Situaţia claselor primare cu program integrat artă-muzică este alta, acolo există plan cadru special pentru aceste clase. Predarea disciplinei artă/muzică în clase primare NU ESTE posibilă decât în clase primare cu învăţământ integrat de artă şi muzică, aprobate în planul de şcolarizare ! În clase primare „clasice” aceste discipline se ţin de învăţători !
3. Norma învăţătorului NU SE DIMINUEAZĂ în urma diminuării orelor/săptămână datorită cazurilor de la pct.a( sau b) ! În concluzie, şi salarizarea acestor învăţători va fi „la normă întreagă”, exact ca şi în cazul acelor învăţători , la care NU există ore predate de profesori la disciplinele respective.
4. Dacă există cazuri speciale , când se doreşte ţinerea în clase primare şi a altor discipline decît cele specificate la pct.a) sau a disciplinelor opţionale de către profesori calificaţi, este nevoie pentru fiecare caz în parte de o justificare solidă şi aprobarea ISJ !
5. În cazul învăţătorilor cu predare în lb unei minorităţi ( vezi pct.2) , indiferent de existenţa sau nu a orelor predate de profesori la cele 3 discipline, se aplică salarizarea în regim de plata-cu-ora a orelor de limba română, aşa cum am descris la pct.2c.4. art.17 din anexa 1 la OMEC 1350/2007, degrevarea educatoarelor şi învăţătorilor

1. Nu beneficiază de degrevarea de 2 ore / săpt. învăţătorii şi educatoarele care ocupă funcţia de director (dir.adjunct), în cazul lor aplicându-se celălat tip de degrevare, cel al directorilor.
2. Cele de mai sus sunt valabile şi în cazul profesorilor-directori. Dealtfel legea 349/2004 (statut în judeţe pilot ) precizează clar că directorii nu pot efectua activităţi didactice în regim de cumul sau plata cu ora ! Această afirmaţie este susţinută şi de textul de la art.17 din OMEdCT 1350/2007 : „....personalul didactic de predare...cu vech.în înv. de peste 25 ani şi cu grad I....beneficiază de reducerea normei cu 2 ore/săpt.....”, iar directorii sunt „personal didactic de conducere şi nu –de predare”.
3. Doearece norma educatoarelor/învăţătorilor NU se poate diminua cu cele două ore/săpt. ca în cazul profesorilor, acestea se consideră „ţinute în regim plata-cu-ora” şi se plăteşte pentru perioadele de predare efectivă ! ( nu şi în timpul concediilor)
4. Concret , aveţi grijă ca numărul orelor de degrevare plătite învăţătorilor/educatoarelor într-un an şcolar să nu depăşească cifra de <nr-săpt.-de-predare-în-an-şcolar X 2> = 34 X 2 =68 !
5. Această salarizare în regim de „pco” a orelor de degrevare la învăţători se aplică şi în cazul învăţătorilor cu predare în lb .minorităţilor (pct.2) şi/sau în cazul învăţătorilor cu discipline predate de profesori!
6. Tarifele de calcul pentru aceste ore în”pco” este de 1/80 la învăţători respectiv 1/100 la educatoare sau 1/72 la învăţători cu grad I+peste 25-ani respectiv 1/92 la educatoare cu grad I şi peste 25-ani.5. ALTE OBSERVAŢII GENERALE :

1. Reamintim că numărul maxim de normă / cadru-didactic în învăţământ ( indiferent dacă este „normă-de-bază” , „cumul” sau „pco” ) este de 1,5 normă la profesori respectiv 2 norme la învăţători/edicatoare !


Din moment ce am discutat personal cu dânsa, nu credeam că e nevoie să fac memoriu scris.

Se pot observa inadvrtenţe cum ar fi:

-disciplina artă/muzică. NU EXISTĂ AŞA CEVA.
-clase primare "clasice". UN ALT NONSENS. Ar fi trebuit utilizata sintagma "in clasele primare ale invatamantului de masa"
Problema asta ar trebui discutată în colegiul liderilor. Ar trebui văzut cine a lansat-o pe internet. De ce Google atribuie documentul respectiv ISJ Harghita cand el se afla, teoretic, pe forumul educational. Daca a fost emis de ISJ Harghita de ce nu are numar si data?? Este, totuşi, un act care se doreşte oficial.

KQQ

Mesaje : 22
Data de înscriere : 02/05/2009

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Re: OPTIONAL AFERENT ARIEI CURRICULARE "ARTE" LA CLASELE PRIMARE

Mesaj  Continut sponsorizat


Continut sponsorizat


Sus In jos

Sus

- Subiecte similare

 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum